October 2020

Technology

วิธียืดอายุการใช้งานรางแลดเดอร์

รางวางสายไฟหรือว่ารางแลดเดอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประโยชน์ในงานไฟฟ้าไม่น้อย โดยเฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากจะเป็นการเพิ่มความสวยงาม เป็นระเบียบ ให้กับสายไฟในโรงงาน ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยด้วย และยังง่ายต่อการซ่อมบำรุง ซึ่งการจะเลือก รางแลดเดอร์ ราคาถูก แบบใด จะต้องมีการคำนวณให้แน่นอนก่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และไม่เสี่ยงเกิดปัญหาทีหลัง