0 Comments
โปรแกรมบริหารงานขาย

เหตุผลที่ควรใช้โปรแกรมบริหางานขายในทุกองค์กร

เพราะลูกค้าคือส่วนที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ทุกธุรกิจอยู่ได้  หากไม่มีลูกค้าเข้ามาสนใจ หรือใช้บริการสินค้าอะไรเลย บริษัทที่ทำสินค้านั้น ก็คงบจะอยู่ไม่ได้ และจะผิดตัวไป ฉะนั้นการรักษาลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ รวมทั้งการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการจัดการด้วย เพราะลำพังเพียงแค่การเก็บข้อมูลด้วยตัวบุคคลเอง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเองทั้งหมด ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำมากพอ และสมบูรณ์มากพอ โปรแกรมบริหารงานขาย จึงเป็นเหมือนกับหัวใจหลัก ของการทำงานยุคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตาม ก็ควรจะมีโปรแกรม CRM เข้ามาช่วยด้วย สำหรับข้อดีของการใช้โปรแกรม CRM ก็มีหลายอย่าง ลองมาดูว่าเพราะอะไร เราถึงต้องเลือกโปรแกรมนี้ ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า -เพิ่มยอดขาย นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้ว ด้วยหลักการลูกค้าสัมพันธ์โปรแกรมบริหารงานขาย ยังช่วยในการสร้างแบบแผนใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ ในการหาลูกค้าใกลุ่มใหม่ด้วย แถมยังลดต้นทุนในการหาลูกค้าให้น้อยลง และที่สำคัญยังสามารถรักษาลูกค้ากลุ่มเดิม ให้กัลป์มาใช้บริการของเราอีกครั้ง เป็นการสร้างยอดขายที่มากขึ้น และต่อเนื่อง -รักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง การใช้หลักลูกค้าสัมพันธ์นอกจากจะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยในการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดด้วย เพราะเรามีข้อมูลจากการเก็บพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าเอาไว้แล้ว ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี หรือพูดง่ายๆก็คือ รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิมนั่นเอง -เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่วาจะเป็นฝ่ายขายหรือทุกฝ่ายในบริษัท จะมีการทำงานที่ง่ายกว่าเดิม มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพราะโปรแกรมบริหารงานขาย ได้เข้ามาช่วยจัดการระบบ วางแบบแผนอะไรให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย และยังมีข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทีมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ […]