0 Comments
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของ PICO มีอะไรบ้าง มาดูกัน

เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมถือเป็นเครื่องมือที่จะขาดไปเสียไม่ได้ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณภาพ และ รักษาความแม่นยำได้มากยิ่งขึ้น PICO ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ที่มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ดังนั้นวันนี้เราเลยมาเครื่องมือวัดในงานอุสาหกรรมของ PICO ว่ามีประเภทไหนไหนที่น่าสนใจบ้าง มาดูกันเลยค่ะ  Signal Conditioners เครื่องมือวัดที่ทำหน้าที่ปรับแต่งหรือเปลี่ยนสัญญาณให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ โดยจะทำหน้าที่ต่าง ๆ  คือการปรับศูนย์และการเปลี่ยนระดับสัญญาณ, การแปลงกระแสเป็นแรงดัน, การแปลงแรงดันเป็นกระแส, การกระตุ้น, การขยายสัญญาณ, การกรองสัญญาณ, อิมพิแดนซ์แมชชิง, มอดดูเลเตอร์ และ ดีมอดดูเลเตอร์, การประมวลสัญญาณ, การแปลงแรงดันเป็นความถี่ Power Transducers เป็นเครื่องมือวัดพลังงาน และ เปลี่ยนแปลงค่าพลังงานจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วงหนึ่ง เช่น เปลี่ยนอุณหภูมิ, ความชื้น, แรงกดอากาศ, อัตราการไหล ให้กลายเป็น กระแสไฟฟ้า, แรงดัน, ความร้อน, แสงสว่าง เป็นต้น Limit Alarms เป็นเครื่องมือวัดเวลา หรือ เครื่องตั้งเวลา จับเวลา สำหรับการกำหนดเวลาในการทำงานของเครื่องมือทางอุตสาหกรรมในแต่ละตัว ในกระบวนการผลิต  Paperless Recording System […]