0 Comments
รางแลดเดอร์ ราคาถูก

วิธียืดอายุการใช้งานรางแลดเดอร์

รางวางสายไฟหรือว่ารางแลดเดอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประโยชน์ในงานไฟฟ้าไม่น้อย โดยเฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากจะเป็นการเพิ่มความสวยงาม เป็นระเบียบ ให้กับสายไฟในโรงงาน ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยด้วย และยังง่ายต่อการซ่อมบำรุง ซึ่งการจะเลือก รางแลดเดอร์ ราคาถูก แบบใด จะต้องมีการคำนวณให้แน่นอนก่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และไม่เสี่ยงเกิดปัญหาทีหลัง อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำหลังการติดตั้งรางแลดเดอร์ไปแล้ว ก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาให้เหมาะสม เพราะรางประเภทนี้ส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะ เมื่อมีอายุการใช้งานนานขึ้น ก็ย่อมมีการเสื่อมเป็นธรรมดา หากไม่มีการบุรงรักษาเลย เพื่อเกิดปัญหามาแล้ว ก็อาจจะเป็นปัญหาขนาดใหญ่ได้ มมาดูกันว่าวิธีการบำรุงรักษารางแลดเดอร์นั้น มีอะไรบ้าง วิธีการยืดอายุรางแลดเดอร์ 1.ตรวจสอบสภาพของราง การตรวจเช็คสภาพของรางโดยรวมว่ามีจุดไหนที่เสียหาย หรือว่าผุหรือไม่ จะช่วยประเมินความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะรางที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นในโรงงานที่เป็นสารเคมี ที่มีการกัดกร่อน สถานที่ที่มีความร้อนสูง หรือมีไอน้ำเกาะอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำให้รางเกิดคามเสียหายได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นหากพบเห็นตรงจุดไหนที่เสียหายจากปัญหาเหล่านี้ ควรดำเนินการแก้ไขทันที 2.ตรวจสอบที่ยึด ที่จับยึดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรางที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน เพราะการใช้งานไปนานๆ อาจจะทำให้ที่ยึดคลาย หรือว่าหลวมได้ ยิ่งเป็นการติดตั้งจุดยึดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือน ก็ย่อมทำให้หมุนที่เป็นจุดยึดของ รางแลดเดอร์ ราคาถูก หลุดง่าย วิธีการเช็คต้องเช็คทุกตัว และขันให้แน่นทันที หากปล่อยไว้จนเป็นเหตุให้รางรับน้ำหนักไม่ได้ ก็อาจจะพังลงมาทั้งรางเลยก็ได้ 3.วัดความร้อนในราง สายไฟในรางเมื่อนำมาวางรวมกันในรางหลายๆ เส้น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความร้อนในรางได้เช่นกัน […]