0 Comments
ขายมอเตอร์ไฟฟ้า

วิธีการซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ดูอะไรบ้าง

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราพบเห็นได้ง่าย ใช้งานได้หลากหลาย มีหลายขนาดหลายแบบต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน แม้ว่าตัวมอเตอร์จะมีลักษณะที่เหมือนกัน แต่ในการใช้งานจริง ต้องใช้ให้ถูกประเภทของมอเตอร์เท่านั้น หากคุณต้องการซื้อมอเตอร์จากร้าน ขายมอเตอร์ไฟฟ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะรู้หลักการทำงานของมัน ไม่เช่นนั้นจะเกิดความผิดพลาดในการซื้อได้  แต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อมอเตอร์กันก่อน ว่ามีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้าง ต้องเข้าใจในเรื่องอะไรก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ โดยเราได้นำหลักเกณฑ์สำหรับเลือกมาให้ทุกคนได้ดู ณ ตอนนี้แล้ว  การเลือกซื้อมอเตอร์  1.เข้าใจประเภทของมอเตอร์   เพราะมอเตอร์มีหลายชนิด หลักๆ คือมีทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกัน ใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ต่างกัน ขนาดที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของมอเตอร์ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะได้รู้ว่างานที่เราจะใช้นั้น เหมาะกับมอเตอร์ชนิดใด  2.ข้อดี-ข้อเสียของมอเตอร์แต่ละชนิด  การทราบข้อดีข้อเสียของมอเตอร์แต่ละชนิด จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของมอเตอร์มากขึ้น รวมถึงได้ทราบข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์ด้วย และทราบว่าควรจะนำไปใช้งานประเภทไหนบ้าง จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  3.กระแสไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าในบ้านเราจะมีอยู่สองแบบ คือแบบทั่วไปที่เราใช้ตามบ้าน กับกระแสไฟที่ใช้ในโรงงาน การเลือกมอเตอร์จึงต้องเลือกชนิดของกระแสให้ถูกกับมอเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากนำมอเตอร์ที่ใช้กับกระแสไฟน้อย ไปใช้งานกับกระแสไฟที่สูงๆ ความเสียหายและอันตรายจากมอเตอร์จะเกิดขึ้นทันที และเลือกให้ตรงกับกระแสไฟตรงหรือไฟสลับด้วย  4.แรงดันไฟฟ้า  เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เมื่อซื้อมอเตอร์ไฟฟ้ากับร้าน ขายมอเตอร์ไฟฟ้า นั่นก็คือระดับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ ที่จะต้องให้เหมาะสมกับตัวมอเตอร์ หากเอามอเตอร์ที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์ ไปใช้กับไฟฟ้าในโรงงานที่มีแรงดัน 380 โวลต์ แบบนี้จะใช้งานไม่ได้ และจะทำให้มอเตอร์เสียหายทันที เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ  […]