วิธีการซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ดูอะไรบ้าง

ขายมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราพบเห็นได้ง่าย ใช้งานได้หลากหลาย มีหลายขนาดหลายแบบต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน แม้ว่าตัวมอเตอร์จะมีลักษณะที่เหมือนกัน แต่ในการใช้งานจริง ต้องใช้ให้ถูกประเภทของมอเตอร์เท่านั้น หากคุณต้องการซื้อมอเตอร์จากร้าน ขายมอเตอร์ไฟฟ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะรู้หลักการทำงานของมัน ไม่เช่นนั้นจะเกิดความผิดพลาดในการซื้อได้ 

แต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อมอเตอร์กันก่อน ว่ามีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้าง ต้องเข้าใจในเรื่องอะไรก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ โดยเราได้นำหลักเกณฑ์สำหรับเลือกมาให้ทุกคนได้ดู ณ ตอนนี้แล้ว 

การเลือกซื้อมอเตอร์ 

1.เข้าใจประเภทของมอเตอร์  

เพราะมอเตอร์มีหลายชนิด หลักๆ คือมีทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกัน ใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ต่างกัน ขนาดที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของมอเตอร์ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะได้รู้ว่างานที่เราจะใช้นั้น เหมาะกับมอเตอร์ชนิดใด 

2.ข้อดี-ข้อเสียของมอเตอร์แต่ละชนิด 

การทราบข้อดีข้อเสียของมอเตอร์แต่ละชนิด จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของมอเตอร์มากขึ้น รวมถึงได้ทราบข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์ด้วย และทราบว่าควรจะนำไปใช้งานประเภทไหนบ้าง จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.กระแสไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าในบ้านเราจะมีอยู่สองแบบ คือแบบทั่วไปที่เราใช้ตามบ้าน กับกระแสไฟที่ใช้ในโรงงาน การเลือกมอเตอร์จึงต้องเลือกชนิดของกระแสให้ถูกกับมอเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากนำมอเตอร์ที่ใช้กับกระแสไฟน้อย ไปใช้งานกับกระแสไฟที่สูงๆ ความเสียหายและอันตรายจากมอเตอร์จะเกิดขึ้นทันที และเลือกให้ตรงกับกระแสไฟตรงหรือไฟสลับด้วย 

4.แรงดันไฟฟ้า 

เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เมื่อซื้อมอเตอร์ไฟฟ้ากับร้าน ขายมอเตอร์ไฟฟ้า นั่นก็คือระดับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ ที่จะต้องให้เหมาะสมกับตัวมอเตอร์ หากเอามอเตอร์ที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์ ไปใช้กับไฟฟ้าในโรงงานที่มีแรงดัน 380 โวลต์ แบบนี้จะใช้งานไม่ได้ และจะทำให้มอเตอร์เสียหายทันที เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ 

5.ความเร็วรอบของมอเตอร์ 

ความเร็วรอบของมอเตอร์ก็ต้องพิจารณาเช่นกัน เพราะงานแต่ละงานจะใช้ความเร็วรอบของมอเตอร์ และแรงบิดของมอเตอร์ที่แตกต่างกัน หากเลือกซื้อมอเตอร์ในพิกัดความเร็วที่ไม่ถูกต้อง หากนำมาใช้งานจริง จะทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานทันที หรือบางครั้งก็ต้องนำมาใช้ร่วมกับชุดเกียร์ทดรอบด้วย เพื่อเป็นการควบคุมมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น 

แนะนำเพิ่มเติม 

หากท่านใดที่สนใจอยากใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์เลย ก่อนที่จะซื้อมอเตอร์ด้วยตัวเอง แนะนำว่าให้หาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ทำความเข้าใจให้ดี จะได้เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือถ้าให้ดีให้ปรึกษากับคนที่เป็นมืออาชีพ หรือทางร้าน ขายมอเตอร์ไฟฟ้า เลยก็ได้ แล้วคุณจะได้รายละเอียดข้อมูลของการใช้งานมอเตอร์ที่ครบถ้วนกว่าเดิม 

สุดท้ายเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ควรบำรุงรักษามอเตอร์อยู่ทุกระยะ เพื่อดูว่าข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ และไม่ควรนำไปใช้งานหรือดัดแปลงให้ใช้แบบผิดประเภท เนื่องจากเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับตัวมอเตอร์ได้ง่าย เพราะค่าซ่อมมอเตอร์มีราคาสูงพอสมควร 

About the Author

You may also like these