การควบคุมและบังคับใช้บุหรี่ไฟฟ้าในแต่ละประเทศทั่วโลก

ขายบุหรี่ไฟฟ้า

อย่างที่ทราบโดยทั่วกันว่าในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยยืนยันอย่างเป็นวิชาการและเป็นที่แน่นอนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีผลดีหรือผลเสียมากหรือน้อยไปจากการสูบบุหรี่แบบมวนเส้นยาสูบและมีการเผาไหม้ปกติ แต่หลายประเทศก็มีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือจำกัดการใช้ ซื้อ ขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาการออกกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ โดยวันนี้จะยกตัวอย่างสถานการณ์การควบคุมและบังคับใช้บุหรี่ไฟฟ้าในแต่ละประเทศ ดังนี้

 1. สหราชอาณาจักร การใช้ การโฆษณา และการขายบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายการจำกัดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่ภาคเอกชนสามารถจำกัดพื้นที่การสูบได้ เช่น ห้ามสูบในรถไฟใต้ดิน หรือร้านอาหาร
 2. ตุรกี เป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์  แต่ก็ปรากฏมีร้านค้าออนไลน์ขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศมากมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงไม่สามารถนำเข้าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงานยาและอุปกรณ์การแพทย์ตุรกีก่อน
 3. สวิตเซอร์แลนด์ สามารถขายบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
 4. สวีเดน สามารถขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับทุกคนได้โดยถูกกฎหมาย แต่จะต้องขายให้กับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 5. โรมาเนีย สามารถใช้ และขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย แต่สารเหลวนิโคตินที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าต้องเสียภาษีสรรพสามิต
 6. โปรตุเกส สามารถใช้และจำหน่ายได้ แต่มีการจำกัดการขายบุหรี่ไฟฟ้าที่บรรจุสารเหลวนิโคติน
 7. นอร์เวย์ การใช้และบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารเหลวนิโคตินสามารถนำเข้าได้จากประเทศสมาชิก EEA  (เช่นสหราชอาณาจักร) เพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น และนอร์เวย์ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า
 8. สหรัฐอเมริกา การอนุญาตให้ใช้และขายบุหรี่ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ  
 9. ออสเตรเลีย ยังไม่มีกฎหมายที่แน่ชัด แต่การขายและการนำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตจาก Therapeutic Goods Administration (TGA)
 10. แคนาดา บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังไม่มีการควบคุม ในทางเทคนิคการขายโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมสุขภาพถือว่าผิดกฎหมาย แต่โดยทั่วไปไม่มีการบังคับใช้มักพบเห็นว่ามีการขายทั่วไปในแคนาดา
 11. ฮ่องกง การครอบครอง หรือขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคตินถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ครอบคลุมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีสารเหลวนิโคติน
 12. อินเดีย แม้ในทางกฎหมายถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่มีการใช้และจำหน่ายโดยทั่วไปและไม่มีการควบคุม

 1. ญี่ปุ่น ห้ามขายและใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเหลวนิโคติน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่สารเหลวนิโคติน
 2. มาเลเซีย มีการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแก่เยาวชน และมีการแบนโดยหลักศาสนา
 3. เกาหลีใต้ สามารถใช้และขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ต้องเสียภาษีจำนวนมาก
 4. ไทย แบนทุกกรณีตั้งแต่ปี 2014 นักท่องเที่ยวที่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามายังประเทศไทยมีความผิดทางกฎหมาย
 5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การขายและใช้เพิ่งจะถูกกฎหมายเมื่อเดือนเมษายน 2019

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างโดยคร่าว เพื่อให้ผู้ที่ใช้และขายบุหรี่ไฟฟ้าได้นำไปเป็นข้อมูลก่อนการเดินทางเข้าไปยังประเทศต่างๆ

About the Author

You may also like these